Search

2016 Irish Confucius Cup Chinese Chess Results

Posted by Rory Wales on March 7th, 2016
 Pl   Name   Score   SOS   No of Games Won   No of Games Won as Black   Rule Breaks 
Nicolas Dang 12 54 5 3
Nhat Phuong Lu 10 60 5 2
Chunlong Huang 10 57 4 1
Haihan Chen 10 55 5 3
Fazuo Chen 9 51 3 1
Zhilong Wang 8 38 4 3
Chen Li 7 55 3 3
Chikong Lai 6 45 3 1
Huazhong Zhang 6 44 3 1
10  John Wan 4 41 2 0
11  Chiwing Ng 2 46 1 0
12  John Gibson 0 42 0 0